ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

.

.

.

.

Vzdělávací témata pro distanční aktivity žáků – včetně odkazů na výuku online

Vzdělávací témata pro distanční aktivity žáků od 22. 6. do 26. 6. 2020 a aktivity ŠD Continue reading

Informace 1. stupně k ukončení školního roku

Vysvědčení bude vydáno všem dětem třídní učitelkou dané třídy 30. června 1. vyučovací hodinu,
která končí v 8:20 
(pokud nebylo domluveno s TU jinak).
Školní jídelna 30. června vaří, obědy budou vydávány od 10:30 do 12:00. Děti, které nechodí do školní družiny,  půjdou samostatně na oběd.
Provoz školní družiny je do 12 hodin.

Informace pro strávníky ve školní jídelně na školní rok 2020/2021 a informace pro končící strávníky

Continue reading

Přihláška školní družiny pro školní rok 2020/2021

Přihlášky pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat již od 8. června 2020.
Přihlášku musí vyplnit i zákonní zástupci žáků, kteří již školní družinu navštěvují. Continue reading

Informace ke kroužku Robokids

Vzhledem k tomu, že žáci navštěvující kroužek ve 2. pololetí Robokids navštívili pouze jednou, budou mít
v příštím školním roce přednost před ostatními přihlášenými žáky. Continue reading

Informace pro rodiče předškoláků

Akce pro předškoláky se dne 4. června nekoná!

Ve čtvrtek 18. června bude ve školní tělocvičně od 16:00 informativní schůzka pro rodiče předškoláků.
Bližší informace dostanou rodiče emailem koncem tohoto týdne.
Upozorňujeme na dodržování hygienických opatření: za rodiče bude přítomna pouze jedna osoba, rouška, předepsaný odstup.

Možnost přítomnosti žáků 2. stupně ve škole od 8.6.2020

Vážení rodiče,
v období od 8. června do 30. června budou moci žáci 2. stupně navštěvovat dobrovolně naši školu. Nepůjde o výuku,
ta nadále bude pokračovat distanční formou (týdenní vzdělávací nabídka na stránkách školy, Google Classroom,…),
ale o socializační aktivity formou třídnických hodin v závislosti na omezených prostorových a personálních podmínkách. Continue reading

Informace pro rodiče žáků, kteří 25. 5. nastoupí do školy

Informace pro rodiče žáků, kteří 25. 5. nastoupí do školy, naleznete zde (ke stažení v PDF).

Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Bez podepsaného čestného prohlášení nebude žákovi umožněn vstup do budovy.

Formulář čestného prohlášení je:

a) ke stažení …..zde.
b) Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění musí být datováno ke dni vstupu dítěte do školy tj. 25.5.2020

Obnova provozu ve školní jídelně od 25. 05. 2020

Informace o obnově provozu ve školní jídelně od 25. 05. 2020 naleznete zde.

Volné dny – červen 2020 – zrušení

Vzhledem k vývoji situace v rámci mimořádného opatření MZDRAV ředitel školy ruší volné dny pro žáky školy vyhlášené na 29. a 30. června 2020 pod čj.: ZŠ/0034-1/2020-Mo, dne 22. ledna 2020. Období 2. pololetí školního roku 2019/2020 tak bude ukončeno řádně dne 30. června 2020.

Otevření školy pro žáky 9. ročníku od pondělí 11. května 2020

Vážení rodiče,
od pondělí 11. května otevíráme školu pro žáky 9. tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky
(obnovení osobní přítomnosti žáka ve škole)
.
Vyučovat budeme předměty český jazyk a matematika, a to v rozsahu 2 – 4 hodiny dvakrát týdně
(vždy v pondělí a ve středu) podle počtu přihlášených žáků.
Continue reading

PROSBA

Vážení rodiče,
máme nedostatek nádob na dezinfekci pro hygienu rukou pro děti. Máte-li doma přebývající prázdné plastové lahvičky
s objemem od 100 ml – 750 ml s rozprašovačem, doneste je prosím do školy. Ve vchodu B bude připravena krabice
pro uložení. Vchod bude otevřen od 8:00 hodin do 12:00 hodin.

Děkujeme za pomoc.

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Informace pro žáky a zákonné zástupce žáků  o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 naleznete zde (ke stažení v PDF).

Video LVVZ 7. ročníku

Úžasné video p. uč. Moniky Cieślik z lyžařského výcviku 7. ročníku naleznete zde.

Výzva k podání nabídek

Continue reading

Zápis do 1. ročníku 2020 – 2021

1. Rozhodnutí o přijetí naleznete zde.

2. Slovo závěrem naleznete zde (ke stažení v PDF).

Důležitá informace k přestupu žáků do šestého a jiných ročníků

Informace k přestupu žáků do šestého a jiných ročníků naleznete zde (ke stažení v PDF).

GSuite – on-line vzdělávací platforma – informace pro žáky a jejich zákonné zástupce

Vážení rodiče,
zřídili jsme pro žáky 3. až 9. ročníku přístupové údaje k online vzdělávací platformě GSuite. V nejbližších dnech Vás bude kontaktovat třídní učitel a tyto údaje Vám sdělí. Continue reading

ŠD – Nápady, jak se doma zabavit

Školní družina připravila na svých webových stránkách (zde) nabídku aktivit pro děti i rodiče. Věříme, že si vyberete a budete se těšit na další nápady.

MŠMT – přijímací zkouška – schéma 2020

MŠMT – přijímací zkouška – schéma 2020 (ke stažení v PDF)
Informace MŠMT k novému zákonu o přijímacím řízení na střední školy naleznete zde (ke stažení v PDF).

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let – aktualizace k 20. 3. 2020

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření školského zařízení (školy) je možné vyzvednout pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 v kanceláři základní školy (I. patro),
Bližší informace zde.

Informace MŠMT ČR k vyhlášenému mimořádnému opatření MZDR ČR

Informace MŠMT ČR k vyhlášenému mimořádnému opatření MZDR ČR naleznete zde (ke stažení v PDF).

Důležité oznámení pro žáky a zákonné zástupce žáků (aktualizace k 10. 3. 2020)

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je s účinností od zítřka, tj. 11. března 2020, uzavřena základní škola včetně školských zařízení, jejichž činnost vykonává, tj. školní družiny, školní jídelny a školního klubu (více zde).  Continue reading

Hrajeme si na školu – fotografie z 1. setkání

Milý předškoláku, milá předškolačko,
přijďte k nám do školy na své první školní hodiny s názvem Hrajeme si na školu.
Fotografie z 1. setkání naleznete zde.
2. setkání je zrušeno. Continue reading

Důležité upozornění pro zákonné zástupce žáků !!!

Upozorňujeme zákonné zástupce žáků na povinnost dodržovat „MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ“ MZDR ĆR
v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2,
vydané dne 7. března 2020. Podrobněji zde.

Škola v přírodě – 2.C a 5.C – středa

Koukněte se na nás všichni,
jak nám to na večerním lyžování sviští.
Dnešní den byl celý prima,
konečně se ukázala zima. Continue reading

LVVZ – pondělí

Druhý den lyžařského výcviku probíhal na jedničku. Všichni lyžaři bez problémů sjíždí sjezdovky.
Daří se i snowboardistům. V krátkém čase zvládli technicky správnou jízdu na vleku i na svahu.
Během včerejšího večera vznikly moc hezké projekty týkající se pravidel chování na svahu. Chtěli bychom obzvlášť vyzdvihnout práci Mojmíra Bláhy ze třídy 7.A, který pravidla na svahu krásně zrýmoval. Continue reading

Divoká školní zahrada

Závěr prvního pololetí probíhajícího školního roku jsme si zpříjemnili velmi poutavým povídáním o ptačích zahradách. Přednášky, které probíhaly dva dny, vedly lektorky společnosti Ornita Tereza a Klára. Dozvěděli jsme se, proč je důležité přikrmovat ptáky na krmítku po celý rok, že kromě dostatku potravy je nutné poskytnout ptákům také zdroj vody. Continue reading

Gymnastika – úspěch našich závodnic v okresním kole

Dne 28. ledna 2020 se na Dobříši uskutečnilo okresní kolo v gymnastice. Závody jsme mohli
znovu zorganizovat díky podpoře vedení naší školy. Veliké poděkování patří i společnosti
VHS Dobříš, která zajistila ceny pro vítěze, žákům 7.A a 7.C za pomoc při přípravě a celkové
organizaci soutěže a Nikole Dlouhé z 9.A, která i přes své zranění byla po celou dobu Continue reading