Dvojitý úspěch našeho žáka v soutěži Mé toulky za zvěří 2020

Ve druhém pololetí se mohli žáci zapojit do celostátní soutěže Mé toulky za zvěří pořádané Českomoravskou mysliveckou jednotou. Ve dvou soutěžních kategoriích soutěžil žák 7. ročníku, Karel Vejvoda, který se v obou kategoriích také umístil.
Continue reading

ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

.

.

.

.

Vzdělávací témata pro distanční aktivity žáků – včetně odkazů na výuku online

Vzdělávací témata pro distanční aktivity žáků od 22. 6. do 26. 6. 2020 a aktivity ŠD Continue reading

Informace 1. stupně k ukončení školního roku

Vysvědčení bude vydáno všem dětem třídní učitelkou dané třídy 30. června 1. vyučovací hodinu,
která končí v 8:20 
(pokud nebylo domluveno s TU jinak).
Školní jídelna 30. června vaří, obědy budou vydávány od 10:30 do 12:00. Děti, které nechodí do školní družiny,  půjdou samostatně na oběd.
Provoz školní družiny je do 12 hodin.

Informace pro strávníky ve školní jídelně na školní rok 2020/2021 a informace pro končící strávníky

Continue reading

Přihláška školní družiny pro školní rok 2020/2021

Přihlášky pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat již od 8. června 2020.
Přihlášku musí vyplnit i zákonní zástupci žáků, kteří již školní družinu navštěvují. Continue reading

Informace ke kroužku Robokids

Vzhledem k tomu, že žáci navštěvující kroužek ve 2. pololetí Robokids navštívili pouze jednou, budou mít
v příštím školním roce přednost před ostatními přihlášenými žáky. Continue reading

Informace pro rodiče předškoláků

Akce pro předškoláky se dne 4. června nekoná!

Ve čtvrtek 18. června bude ve školní tělocvičně od 16:00 informativní schůzka pro rodiče předškoláků.
Bližší informace dostanou rodiče emailem koncem tohoto týdne.
Upozorňujeme na dodržování hygienických opatření: za rodiče bude přítomna pouze jedna osoba, rouška, předepsaný odstup.