Informace 1. stupně k ukončení školního roku

Vysvědčení bude vydáno všem dětem třídní učitelkou dané třídy 30. června 1. vyučovací hodinu,
která končí v 8:20 
(pokud nebylo domluveno s TU jinak).
Školní jídelna 30. června vaří, obědy budou vydávány od 10:30 do 12:00. Děti, které nechodí do školní družiny,  půjdou samostatně na oběd.
Provoz školní družiny je do 12 hodin.