Školní poradenské služby

Výchovné poradenství

Výchovný poradce školy: Mgr. Olga Šídová

e-mail: sidova@1zsdobris.cz

Konzultační den:

pondělí 10,00 – 11,30 hod. 15,00 – 16,15 hod.

Mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.

Informace pro zákonné zástupce vycházejících žáků

Kam na školu (informace o všech středních školách v ČR): www.infoabsolvent.cz.

Přihlášky – nanečisto (vyplňuje žák ve škole s vyuč.v předmětu PV ), odevzdat k tisku a k potvrzení klasifikace nejpozději do 3. 2. 2020.

Do 1. 3. 2020doručit přihlášky (podepsané, potvrzené lékařem – některé školy nežádají, s termínem školní přijímací zk., pokud se konají) na vybrané školy.

Zápisový lístekvyzvedne osobně zákonný zástupce u tř. učitele v termínu od 9. 1. do 28. 2. 2020 a vyplněný odevzdá na jednu vybranou školu, kam byl žák přijat, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Všechny důležité informace o přijímacím řízení na střední školy naleznete zde (přijímačky – co musím vědět).

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020 naleznete zde (ke stažení v PDF).

Prevence rizikového chování

Školní metodik prevence rizikového chování: Ing. Eva Skalická

e-mail: skalicka@1zsdobris.cz

Konzultační den:

úterý 7,00 – 8,45 hod. čtvrtek 8,00 – 8,45 hod.

Mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.


(Ne)bezpečný kyberprostor

Mezi našimi dětmi jsou sociální sítě značně oblíbené. Podle výzkumů má svůj profil alespoň na jedné z nich přibližně polovina dětí mladších dvanácti let. Češi mezi 16 a 24 lety dokonce podle průzkumu Eurostatu obsadili společně s Dány a Chorvaty první místo v EU, kdy některou sociální síť využívá 97 % z nich.
Podle policejní statistiky vzrostla kriminalita v kyberprostoru zhruba o 400 %. Zatímco v roce 2011 bylo zaznamenáno
1 500 trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu, v roce 2018 jich bylo 7 000. Nejrizikovějšími skupinami, které jsou v kyberprostoru nejohroženější, jsou děti mezi devíti a dvanácti lety. Podle odborníků děti o sobě sdílí mnoho informací, příliš snadno navazují online vztahy a nejsou psychicky připraveny na to, s čím se na internetu mohou setkat. Proto je důležité, aby si rodiče povídali s dětmi o tom, co na sociálních sítích dělají, s kým si dopisují, zda jim někdo nevyhrožuje nebo je nezesměšňuje.
Společnost Kaspersky připravila edukační kvíz Zelený medvěd, kterého se zúčastnilo více než 3 600 respondentů. Zde jsou výsledky:

–       více než třetina dětí navštěvuje stránky s obsahem pro dospělé

–       každé desáté dítě si stáhlo aplikaci z neověřených zdrojů

–       46 % dětí má před 14. rokem minimálně dva účty na sociálních sítích

–       více než 4 sociální sítě využívá 16 % dětí

–       15 % dětí uvedlo, že je na internetu někdo „prudil“

–       62 % dětí si zablokovalo nežádoucí kontakt

Nezakazujte dětem jejich pohyb ve virtuálním světě, informujte se více o tomto světě, kvalitně zabezpečte jejich bezpečnost a hlavně o všem si povídejte, zajímejte se o to, co tam dělají a s kým mluví.
Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Nenech to být, pomocí kterého můžou žáci anonymně nahlásit nevhodné chování spolužáků. Stačí jenom otevřít stránky školy, vpravo nahoře otevřít Zajímavé odkazy a v nich úplně dole otevřít odkaz Nenech to být, stačí popsat problém, koho se týká, z jaké třídy a odeslat. Lze také využít Linky důvěry, na kterou se opět dostanete ze zajímavých odkazů. Samozřejmostí je, že žáky kdykoliv vyslechne jakýkoliv vyučující, který problém vyřeší sám nebo ve spolupráci s výchovným poradcem a školním metodikem prevence.

Doporučujeme rodičům i dětem navštívit web: www.e-bezpeci.cz, www.kpbi.cz, www.bezpecnyinternet.cz

Zdroj časopis Computer 8/2019, článek Dětem nebezpečný kyberprostor,
Důvěřuj, ale prověřuj! (ke stažení v PDF).

Další důležité kontakty:

Nová poradna pro bezpečný internet: www.internethelpline.cz

Internetová linka bezpečí: pomoc@linkabezpeci.cz

Linka bezpečí pro děti: tel. 116 111 (zdarma a anonymně)

Linka důvěry Dětského krizového centra tel. 241 484 149 (zdarma a anonymně), 777 715 215

Další pomoc prostřednictvím aplikace Skype na adrese (skype jméno) ld_dkc v časech: pondělí aţ čtvrtek 14.00 – 22.00 pátek aţ neděle 10.00 – 22.00

Drop-in nonstop linka pomoci: tel. 222 221 431

www.linkabezpeci.cz

www.elinka.iporadna.cz (chat Linky důvěry Dětského krizového centra pátek až neděle mezi 14.00 aţ 18.00)

www.linkaduverydkc.cz

www.napisnam.cz

www.saferinternet.cz

www.bezpecne-online.cz

www.protisikane.cz

www.minimalizacesikany.cz

www.sikana.org

www.e-bezpeci.cz

Nahlášení nezákonného a nevhodného obsahu na internetu: Horká linka (www.horkalinka.cz)