Projekty

SPOLUPRACÍ K PROFESIONALITĚ
Stáž ve Finsku (ke stažení v PDF)

PRO ŠKOLY
Naše škola se zapojila do celostátního projektu Proškoly.cz, který slouží jako učební pomůcka pro žáky základních škol.
Po zadání přístupových údajů (viz žákovská knížka žáka) bude umožněn vstup na internetové stránky, kde se nacházejí vědomostní testy. Žáci si tak mohou ověřit a rozšířit znalosti získané při vyučovacích hodinách.Garanti programu: Nadace Partnerství, Středisko ekologické výchovy SEVER
Odpočinková zóna (ke stažení v PDF)

 

Projekty financované ze strukturálních fondů EU a spolufinancované státním rozpočtem ČR

Program Rozumíme penězům – od roku 2014 klubová škola