Výše stravného

Úplata za školní stravování (výše stravného)
V souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ze dne 25. února 2005, v platném znění, jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují níže uvedeného věku. Období školního roku 2017/2018 trvá od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

Věková skupina strávníků

Výše stravného (1 hlavní jídlo)

      7 – 10 let

26 Kč

      11 – 14 let

28 Kč

     15 a více let

31 Kč

Od úterý 14. 11. 2017 je možno v kanceláři ŠJ zakoupit  bezkontaktní čip pro objednávání a výdej obědů.
Čip lze nosit na klíčích a má dlouhou životnost (záruka 9 let).
Finanční hotovost za čip bude vrácena pouze po ukončení stravování nebo ukončení školní docházky, pokud čip nebude vizuálně ani mechanicky poškozen.
Cena bezkontaktního čipu 115,- Kč, příp. stravovací (kreditní) karty 40 Kč.