Dokumenty ŠD

Informace o stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině naleznete zde (ke stažení v PDF).
Zájmové vzdělávání nabízíme všem žákům 1. stupně ZŠ.

 

Úhrada úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

 

Úhradu úplaty za zájmové vzdělávání v ŠD  na období leden  – červen 2020 proveďte bankovním převodem,
splatnost do 31. ledna 2020.

  • číslo bankovního účtu: 30007 – 300329684, kód banky: 0600
  • variabilní symbol pro platbu v lednu je 162020,  částka 900,- 
  • do poznámky je nutné uvést jméno žáka, třídu, oddělení ŠD

Provedenou platbu nahlaste p. vychovatelce. Děkujeme.

Další informace o ŠD naleznete přímo na stránkách druzinka5.webnode.cz.