Webové stránky tříd a předmětů

Předměty

1. stupeň

1. stupeň (odkaz na  webové stránky)

Matematika pro 4. A,B:
 PL č. 5PL č. 6PL č. 7PL č. 8

Český jazyk pro 4. A,B:
 PL č. 4PL č. 5PL č. 6

2. stupeň

Český jazyk

Český jazyk – odkaz na webové stránky předmětu

Anglický jazyk

Anglický jazyk – odkaz na webové stránky předmětu

Matematika

Matematika  – odkaz na webové stránky předmětu

Matematika pro 6. A,C:
Trojúhelník 2Trojúhelník – výškyTrojúhelník – těžnice

Chemie

Chemie – webové stránky předmětu

8. ročník
Oxidy – prezentaceOxidy – PL – web

Fyzika

Fyzika – odkaz na webové stránky předmětu

6. A,B – Projekt teplota a čas

7. A,C – Měsíc (podklady k projektu pro žáky), Hydrostatický tlak

Přírodopis

Přírodopis – odkaz na webové stránky předmětu

Přírodovědné praktikum – 8. ročník
Voda z různých pohledů II

Zeměpis

Zeměpis – odkaz na webové stránky předmětu

9. ročník
Str. 80,81 – Mezinárodní hospodářské integrace
Str. 82,83 – Globalizace
Str. 84,85 – Propojenost hospodářství

Dějepis

Člověk a společnost – odkaz na webové stránky dějepisu a občanské výchovy

Informatika

Informatika – odkaz na webové stránky předmětu

Webové stránky cizích jazyků

https://www.f1fcz.cz/  – p. uč. L. Babčáková – Stránky Nj a Rj

Člověk a zdraví

Tělesná výchova a výchova  ke zdraví  –  webové stránky předmětů

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce  –  webové stránky předmětů

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova – webové stránky předmětu

Hudební výchova

Hudební výchova – webové stránky předmětu