Pedagogický sbor

Třídní učitelé 2019/20

1.A Cacková Eva, Mgr. cackova@1zsdobris.cz
1.B Czafíková Ilona, Mgr. czafikova@1zsdobris.cz
1.C Nováková Jaroslava, Mgr. novakova@1zsdobris.cz
2.A Šindelářová Kateřina, Mgr. sindelarova@1zsdobris.cz
2.B Petrásková Václava, Mgr. petraskova@1zsdobris.cz
2.C Šídová Olga, Mgr. sidova@1zsdobris.cz
3.A Červenková Dana, Mgr. cervenkova@1zsdobris.cz
3.B Kvapilová Marcela, Mgr. kvapilovama@1zsdobris.cz
4.A Veselková Martina, Mgr. veselkova@1zsdobris.cz
4.B Vejlupková Dominika, Mgr. vejlupkova@1zsdobris.cz
4.C Housková Světlana, Mgr. houskovasv@1zsdobris.cz
5.A Vávrová Renata, Mgr. vavrovare@1zsdobris.cz
5.B Skalická Eva, Ing. skalicka@1zsdobris.cz
5.C Cieślik Monika, Mgr. cieslik@1zsdobris.cz
6.A Šimonovská Alena, Mgr. simonovska@1zsdobris.cz
6.B Hadraba Pavel, Mgr. hadraba@1zsdobris.cz
6.C Hadamovská Jitka, Ing. hadamovska@1zsdobris.cz
7.A Žáková Ivana, Mgr. zakova@1zsdobris.cz
7.B Jindráková Renata, Mgr. jindrakova@1zsdobris.cz
7.C Halaburdová Kristýna, Mgr. halaburdova@1zsdobris.cz
8.A Housková Monika, Mgr. houskovamo@1zsdobris.cz
8.B Vávrová Eliška, Ing. vavrovael@1zsdobris.cz
8.C Fialová Jitka, Mgr. fialova@1zsdobris.cz
9.A Slepičková Markéta, Mgr. slepickova@1zsdobris.cz
9.B Sobotková Kateřina, Mgr. sobotkova@1zsdobris.cz
9.C Kubátová Alexandra, Mgr. kubatova@1zsdobris.cz

Učitelé bez třídnictví

Babčáková Lioudmila, Mgr. babcakova@1zsdobris.cz
Bílková Zuzana, Mgr. bilkova@1zsdobris.cz
Císařová Iveta, Bc. cisarova@1zsdobris.cz
Čermáková Michaela, Mgr. cermakova@1zsdobris.cz
Černohorská Lucie cernohorska@1zsdobris.cz
Čulíková Jana, Mgr. culikova@1zsdobris.cz
Dufková Barbara, Bc. dufkova@1zsdobris.cz
Hamzová Jiřina, Mgr. hamzova@1zsdobris.cz
Hlinka Petr, Ing.,DiS. hlinka@1zsdobris.cz
Kladrubská Pavla, Mgr. kladrubska@1zsdobris.cz
Klucký Jakub, Bc. klucky@1zsdobris.cz
Kočí Zuzana, Mgr. koci@1zsdobris.cz
Motejlek Jaroslav, Mgr. motejlek@1zsdobris.cz
Rumlová Michaela, Ing. rumlova@1zsdobris.cz
Stoulilová Dana, Mgr. stoulilova@1zsdobris.cz

Vedoucí vychovatelka školní družiny