Pravidla stravování

Pravidla stravování

1. Podle vyhlášky č.107/2005 o školním stravování má žák nárok na stravu v době výuky ve škole.

2. V případě nemoci si strávník může oběd vyzvednout pouze první den nemoci do vlastního standardního jídlonosiče
(ne do skleněných nádob). Ostatní dny lze odebírat stravu pouze za plnou cenu (cena oběda + režie).

3. Stravu lze objednávat a odhlašovat na objednávkovém terminále, na internetu na www.strava.cz nebo v kanceláři školní jídelny nejpozději do 14,15 hod předchozího dne.

4. Strávník musí mít při vstupu do jídelny na ten den zaplacený oběd a vlastnit platný čip nebo kartu. Poškozené a znečistěné karty a čipy nesmí být na terminálech používány, je nutné zakoupit nové.

5. Pokud strávník kartu nebo čip zapomene, vytiskne si na stravenkářce (u jídelny) náhradní stravenku nebo si
(ve výjimečném případě) vyzvedne stravenku v kanceláři ŠJ maximálně tři po sobě jdoucí dny, poté si musí zakoupit čip nebo kartu znovu.

6. Strávník, který má zaplacený oběd a je přítomen ve škole, konzumuje tento oběd zásadně
ve školní jídelně (vyhláška 107/2005 par.2, odst.7).