Výchovný poradce

Konzultační den:

pondělí 10,00 – 11,30 hod. 15,00 – 16,15 hod.

Mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.