Školní družina

Dokumenty ŠD
Vychovatelky ŠD

Rozdělení žáků ŠD
Akce ŠD

Přihlášky pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat již od 8. června 2020.

Přihlášku musí vyplnit i zákonní zástupci žáků, kteří již školní družinu navštěvují. Zájmové vzdělávání nabízíme všem žákům 1. stupně ZŠ.

Přihláška je:

a) ke stažení na webu školy a školní družiny od 4. června 2020b) osobně k vyzvednutí v tištěné podobě ve vchodu B, kde budou umístěny v průhledném obalu

Vyplněnou přihlášku:

a) odešlete na e-mailovou adresu martina.zemanova@zsdobris.cz (i během letních prázdnin)
b) v obálce označené ŠD vhoďte do poštovní schránky umístěné ve vchodu B

Zákonní zástupci žáků budoucích 1. tříd mohou odevzdat či vyplnit přihlášku na informativní schůzce konané 18. 6.2020.

Součástí přihlášky je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny, které mohou zákonní zástupci doplnit až v měsíci září.

Zápis do školní družiny proběhne 1. září 2020. K zápisu se již nemusí dostavit zákonní zástupci žáků zapsaných v červnu či o letních prázdninách.

Další informace o ŠD naleznete přímo na stránkách druzinka5.webnode.cz.