Přihláška školní družiny pro školní rok 2020/2021

Přihlášky pro školní rok 2020/2021 budeme přijímat již od 8. června 2020.
Přihlášku musí vyplnit i zákonní zástupci žáků, kteří již školní družinu navštěvují.

Zájmové vzdělávání nabízíme všem žákům 1. stupně ZŠ.

Přihláška je:

a) ke stažení na webu školy a školní družiny od 5. června 2020 (zde)

b) osobně k vyzvednutí v tištěné podobě ve vchodu B, kde budou umístěny v průhledném obalu

Vyplněnou přihlášku:

a) odešlete na e-mailovou adresu martina.zemanova@zsdobris.cz (i během letních prázdnin)

b) v obálce označené ŠD vhoďte do poštovní schránky umístěné ve vchodu B

Zákonní zástupci žáků budoucích 1. tříd mohou odevzdat či vyplnit přihlášku na informativní schůzce konané 18. 6. 2020.

Součástí přihlášky je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny, které mohou zákonní zástupci doplnit až v měsíci září.

Zápis do školní družiny proběhne 1. září 2020. K zápisu se již nemusí dostavit zákonní zástupci žáků zapsaných v červnu
či o letních prázdninách.