Informace ke kroužku Robokids

Vzhledem k tomu, že žáci navštěvující kroužek ve 2. pololetí Robokids navštívili pouze jednou, budou mít
v příštím školním roce přednost před ostatními přihlášenými žáky.
Pokud budou mít o kroužek zájem, začnou ho přednostně navštěvovat již v září (zaplacen bude ze stávajících 200 Kč,
které děti zaplatily za současné pololetí). Pokud zájem o kroužek mít nebudou, budou jim v září vráceny peníze. Žáci, kteří kroužek v tomto pololetí zaplatit nestihli, dostanou taktéž nabídku na přednostní přihlášení, avšak platba bude dovybrána
v září. Tímto krokem se snažím vyjít vstříc dětem, které se na Robokids těšily celé 1. pololetí, ale kvůli pandemii o možnost navštěvování kroužku přišly. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat.
Monika Cieślik