Dvojitý úspěch našeho žáka v soutěži Mé toulky za zvěří 2020

Ve druhém pololetí se mohli žáci zapojit do celostátní soutěže Mé toulky za zvěří pořádané Českomoravskou mysliveckou jednotou. Ve dvou soutěžních kategoriích soutěžil žák 7. ročníku, Karel Vejvoda, který se v obou kategoriích také umístil.
Svou básničkou o jelenech vybojoval v kategorii Poezie mezi 136 přihlášenými krásné 4. místo a v kategorii Fotografie obsadil ještě krásnější 2. místo. I na soutěžní fotografii byli zachyceni jeleni. Za tento veliký úspěch moc gratulujeme.

M. Čermáková