Možnost přítomnosti žáků 2. stupně ve škole od 8.6.2020

Vážení rodiče,
v období od 8. června do 30. června budou moci žáci 2. stupně navštěvovat dobrovolně naši školu. Nepůjde o výuku,
ta nadále bude pokračovat distanční formou (týdenní vzdělávací nabídka na stránkách školy, Google Classroom,…),
ale o socializační aktivity formou třídnických hodin v závislosti na omezených prostorových a personálních podmínkách. Continue reading

Informace pro rodiče žáků, kteří 25. 5. nastoupí do školy

Informace pro rodiče žáků, kteří 25. 5. nastoupí do školy, naleznete zde (ke stažení v PDF).

Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Bez podepsaného čestného prohlášení nebude žákovi umožněn vstup do budovy.

Formulář čestného prohlášení je:

a) ke stažení …..zde.
b) Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění musí být datováno ke dni vstupu dítěte do školy tj. 25.5.2020

Výsledky soutěž Den Země pohledem objektivu

Den Země tentokrát probíhal formou fotosoutěže. Každá třída do finálového kola nominovala pět fotografií. Pětičlenná porota, jejíž úkol vůbec nebyl lehký, nakonec rozhodla o stupních vítězů
v jednotlivých ročnících. Vítězné fotografie naleznete zde. Absolutním vítězem soutěže za první stupeň se stal Matěj Rajský z 5. C se svojí fotografií nazvanou Žbluňk. Continue reading

Video ze ŠVP 5. C

Video ze ŠVP 5. C od paní učitelky Moniky Cieślik naleznete zde.

Obnova provozu ve školní jídelně od 25. 05. 2020

Informace o obnově provozu ve školní jídelně od 25. 05. 2020 naleznete zde.

Volné dny – červen 2020 – zrušení

Vzhledem k vývoji situace v rámci mimořádného opatření MZDRAV ředitel školy ruší volné dny pro žáky školy vyhlášené na 29. a 30. června 2020 pod čj.: ZŠ/0034-1/2020-Mo, dne 22. ledna 2020. Období 2. pololetí školního roku 2019/2020 tak bude ukončeno řádně dne 30. června 2020.

Otevření školy pro žáky 9. ročníku od pondělí 11. května 2020

Vážení rodiče,
od pondělí 11. května otevíráme školu pro žáky 9. tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky
(obnovení osobní přítomnosti žáka ve škole)
.
Vyučovat budeme předměty český jazyk a matematika, a to v rozsahu 2 – 4 hodiny dvakrát týdně
(vždy v pondělí a ve středu) podle počtu přihlášených žáků.
Continue reading

PROSBA

Vážení rodiče,
máme nedostatek nádob na dezinfekci pro hygienu rukou pro děti. Máte-li doma přebývající prázdné plastové lahvičky
s objemem od 100 ml – 750 ml s rozprašovačem, doneste je prosím do školy. Ve vchodu B bude připravena krabice
pro uložení. Vchod bude otevřen od 8:00 hodin do 12:00 hodin.

Děkujeme za pomoc.

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Informace pro žáky a zákonné zástupce žáků  o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 naleznete zde (ke stažení v PDF).