Otevření školy pro žáky 9. ročníku od pondělí 11. května 2020

Vážení rodiče,
od pondělí 11. května otevíráme školu pro žáky 9. tříd, kteří se připravují na přijímací zkoušky
(obnovení osobní přítomnosti žáka ve škole)
.
Vyučovat budeme předměty český jazyk a matematika, a to v rozsahu 2 – 4 hodiny dvakrát týdně
(vždy v pondělí a ve středu) podle počtu přihlášených žáků.

Časový harmonogram obdrží žáci emailem dne 4. května prostřednictvím třídních učitelů. Skupiny nesmějí být větší
než 15 žáků a všichni budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření. Do školy budou chodit žáci v roušce, podle pokynů si budou omývat a dezinfikovat ruce, vybaveni čistými přezůvkami. Ze třídy budou moci vycházet pouze podle pokynů vyučujících, aby se nepotkávali se žáky z jiných skupin. Pokud by některý žák nařízení školy nedodržoval nebo měl ve škole kázeňské problémy, bude z výuky vyloučen. Stravování nebude do 24. května zajištěno. V pondělí 11. května odevzdají žáci při příchodu čestné prohlášení, že jsou zcela zdrávi a nepřišli do styku s nakaženou osobou. Nástup do školy je dobrovolný, ale pokud se žák přihlásí, bude muset do školy chodit nebo bude muset být v případě nepřítomnosti řádně omluven. Žáci, kteří patří do rizikové skupiny, by měli svoji přítomnost ve škole řádně zvážit.

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (1 – 7) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 • 1. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 • 2. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 • 3. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 • 4. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 • 5. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 • 6. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 • 7. Onemocnění jater (primární nebo sekundární)

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Otevření školy pro žáky 9. ročníku od pondělí 11. května 2020

Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Bez podepsaného čestného prohlášení nebude žákovi umožněn vstup do budovy.

Formulář čestného prohlášení je:

a) ke stažení na webu školy od pondělí 4. května 2020

b) osobně k vyzvednutí v tištěné podobě ve škole dne 6. května v době od 8:00 do 11:00 hod. (formulář podepisuje pouze zákonný zástupce) 

 • Žáci, kteří mají zájem o přípravu na přijímací zkoušky, se musí přihlásit do 6. května do 23:00 hod. třídním učitelům e-mailem prostřednictvím zákonného zástupce
 • Čestné prohlášení je ke stažení v PDF zde.