PROSBA

Vážení rodiče,
máme nedostatek nádob na dezinfekci pro hygienu rukou pro děti. Máte-li doma přebývající prázdné plastové lahvičky
s objemem od 100 ml – 750 ml s rozprašovačem, doneste je prosím do školy. Ve vchodu B bude připravena krabice
pro uložení. Vchod bude otevřen od 8:00 hodin do 12:00 hodin.

Děkujeme za pomoc.