Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Informace pro žáky a zákonné zástupce žáků  o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 naleznete zde (ke stažení v PDF).