Volné dny – červen 2020 – zrušení

Vzhledem k vývoji situace v rámci mimořádného opatření MZDRAV ředitel školy ruší volné dny pro žáky školy vyhlášené na 29. a 30. června 2020 pod čj.: ZŠ/0034-1/2020-Mo, dne 22. ledna 2020. Období 2. pololetí školního roku 2019/2020 tak bude ukončeno řádně dne 30. června 2020.