Informace pro rodiče žáků, kteří 25. 5. nastoupí do školy

Informace pro rodiče žáků, kteří 25. 5. nastoupí do školy, naleznete zde (ke stažení v PDF).

Před prvním vstupem do školy podepíše zákonný zástupce písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Bez podepsaného čestného prohlášení nebude žákovi umožněn vstup do budovy.

Formulář čestného prohlášení je:

a) ke stažení …..zde.
b) Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění musí být datováno ke dni vstupu dítěte do školy tj. 25.5.2020