Možnost přítomnosti žáků 2. stupně ve škole od 8.6.2020

Vážení rodiče,
v období od 8. června do 30. června budou moci žáci 2. stupně navštěvovat dobrovolně naši školu. Nepůjde o výuku,
ta nadále bude pokračovat distanční formou (týdenní vzdělávací nabídka na stránkách školy, Google Classroom,…),
ale o socializační aktivity formou třídnických hodin v závislosti na omezených prostorových a personálních podmínkách.
Třídnické hodiny budou také využity k činnostem, které souvisí se závěrem školního roku – např. odevzdání a vyzvednutí učebnic a předání vysvědčení. Veškeré informace obdrží zákonní zástupci žáků prostřednictvím třídních učitelů nejpozději do 31. května 2020. Setkání v max. 15 členných skupinách budou probíhat 1x týdně v dopoledních hodinách, bez možnosti oběda ve školní jídelně.

Další informace:

Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání (ke stažení v PDF)

Ochrana zdraví a provoz ZŠ – aktualizace (ke stažení v PDF)

Čestné prohlášení (ke stažení v PDF)