Gymnastika – úspěch našich závodnic v okresním kole

Dne 28. ledna 2020 se na Dobříši uskutečnilo okresní kolo v gymnastice. Závody jsme mohli
znovu zorganizovat díky podpoře vedení naší školy. Veliké poděkování patří i společnosti
VHS Dobříš, která zajistila ceny pro vítěze, žákům 7.A a 7.C za pomoc při přípravě a celkové
organizaci soutěže a Nikole Dlouhé z 9.A, která i přes své zranění byla po celou dobu
nenahraditelnou psychickou a technickou podporou malým gymnastkám.

Naší školu reprezentovalo 18 závodnic v 5 kategoriích. Soutěžilo se v přeskoku, na kladině, na hrazdě a na koberci. Všechny dívky předvedly skvělé výkony, nejlepší umístění získaly:

Ve IV. kategorii se na 3. místě umístilo družstvo ve složení: Karolína Fialová (8.B), Anežka Hájková (8.B), Natálie Jagerová (8.A) a Aneta Lišková (8.A).

Ve III. kategorii se na 1. místě umístilo družstvo ve složení: Jitka Kořínková (5.A), Karolína Vávrová (6.A), Lucka Sedláková (6.A) a Karolína Alešová (6.B).

V jednotlivcích se ve  III. kategorii umístila na 3. místě Karolína Vávrová (6.A) a na 2. místě Jitka Kořínková (5.A).

Ve II. kategorii se na 1. místě opět umístilo naše družstvo ve složení: Sofie Laštovková (3.B), Zuzka Kočí (5.A), Johanka Kujanová (5.A), Evelínka Kujanová (3.B).

V  jednotlivcích se ve  II. kategorii umístila na 1. místě Sofie Laštovková (3.B).

I v I. kategorii naše družstvo získalo 1. místo, a to zásluhou Terezky Guttenbergové (2.C), Julinky Sedlákové (2.C), Katky Beranové (2.B), Pavlíny Melicharové (3.B) a Evičky Čihákové (2.C).

Mezi jednotlivci se v nejnižší kategorii umístily Julinka Sedláková na 3. místě a Terezka Guttenbergová na krásném
2. místě.

Všem dívkám moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Fotografie naleznete zde.
Z. Kočí