Důležité oznámení pro žáky a zákonné zástupce žáků (aktualizace k 10. 3. 2020)

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je s účinností od zítřka, tj. 11. března 2020, uzavřena základní škola včetně školských zařízení, jejichž činnost vykonává, tj. školní družiny, školní jídelny a školního klubu (více zde). 

Doporučujeme žákům a zákonným zástupcům žáků sledovat webové stránky školy, případně tříd, kde mohou být postupně zveřejňovány aktuální informace a zadání vzdělávací nabídky pro domácí přípravu dle jednotlivých tříd, případně předmětů.