GSuite – on-line vzdělávací platforma – informace pro žáky a jejich zákonné zástupce

Vážení rodiče,
zřídili jsme pro žáky 3. až 9. ročníku přístupové údaje k online vzdělávací platformě GSuite. V nejbližších dnech Vás bude kontaktovat třídní učitel a tyto údaje Vám sdělí. Přihlašování do účtu se provádí na www.google.cz – vpravo nahoře se nachází PŘIHLÁSIT SE. Pokud vaše dítě je již přihlášeno do svého soukromého Google účtu, lze použít možnost PŘIDÁNÍ DALŠÍHO ÚČTU, která se Vám zobrazí po rozkliknutí kulaté ikonky patřící k Vašemu soukromému účtu.

Poté, co se Vaše dítě přihlásí na svůj účet, může se zapsat do kurzu (například Český jazyk 5. C). Kódy existujících kurzů pro Vaše dítě také obdržíte spolu s přihlašovacími údaji od třídního učitele. POZOR: Do kurzu se může zapsat žák pouze
z oficiálního účtu (to přihlašovací jméno a heslo, které Vám zašle třídní učitel), ze soukromého gmail účtu mu kódy nebudou fungovat.

Jak se přihlásit do kurzu a jak pracovat s Google učebnou:

Všechny potřebné instrukce jsou krásně popsány ve videích na následujícím odkaze: https://www.tybrdo.cz/informatika/google-ucebna-z-pohledu-zaka-navody-pro-naproste-laiky

Google učebna – učebnu lze dítěti stáhnout i jako mobilní aplikaci, nicméně pro začátek doporučujeme pracovat na PC či
na tabletu.

Věříme, že nám GSuite v této nelehké situaci usnadní vzájemnou interakci mezi učiteli a žáky a děkujeme Vám tímto
za Vaši spolupráci. Jsme si vědomi toho, že spousta rodin nemá jednoduchý přístup k internetu, proto GSuite zůstává doplňkovým nástrojem, pomocí kterého je snazší komunikace učitel – žák. Všechna vzdělávací témata a úkoly (vždy
na následující týden) a důležité informace se dozvíte na webu školy jako doposud.