Adopce na dálku

Nové informace o adopci
indického chlapce
Deepaka naleznete zde.

Sběr kaštanů

Školní družina vyhlašuje na měsíc říjen sběr kaštanů.
Kaštany noste usušené a v prodyšných pytlích nebo přepravkách ke třídě 1.A.
Zvážené množství nahlaste prosím třídním učitelkám.

Jsme jeden tým

Dne 29. září se uskutečnil pro žáky šestého ročníku již tradiční projektový den s názvem Jsme jeden tým. Žáci se seznamovali s novým třídním učitelem a novými spolužáky, společně stanovovali pravidla “Desatero třídy”, vytvářeli třídní erb, strom třídy a lépe se poznávali při různých hrách. Praktickou část programu měl na starosti preventivní tým s pomocníky z 9. tříd. Continue reading

Do lesa s lesníkem

V úterý 27. 9. se třetí a čtvrté třídy vydaly do Polesí sv. Anny na akci Do lesa s lesníkem, kterou pořádala Nadace dřevo pro život ve spolupráci se společností Colloredo-Mannsfeld a městem Dobříš.  Žáci se během dopoledne v lese seznámili s vývojem lesa od semínka až po dospělý strom a zároveň poznali dřevo jako obnovitelnou surovinu pro každodenní využití. Continue reading

Kraje pro bezpečný internet – informace o projektu

Již třetí ročník projektu “Kraje pro bezpečný internet“ upozorňuje žáky i jejich rodiče na skrytá nebezpečí spojená
s používáním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů. Jeho cílem je tato nebezpečí minimalizovat.
Na webových stránkách www.kpbi.cz si žáci mohou prostudovat e-learningové kurzy, které jsou doplněné znalostním kvízem o věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o.. Continue reading

Návštěva SPŠ Příbram

V pátek 23. 9. 2015 jsme vyrazili na SPŠ Příbram, na které proběhla akce s názvem Týden techniky. Continue reading

Závěrečný pozdrav ze Živohoště – 6. ročník

Fotografie ze střelby, orientačního běhu, sportovních soutěží,
diskotéky a závěrečného vyhodnocení Živohošťské olympiády
naleznete zde.

Druhý pozdrav ze Živohoště – 6. ročník

Druhý pozdrav posíláme, stále se tu dobře máme.
Dnes jsme se i vykoupali, závod na pramičkách dali.
Večer přišla sladká tečka, upekli nám lívanečka … s borůvkami!
Fotografie naleznete zde.

První pozdrav ze Živohoště – 6. ročník

Živohošť Vás zdraví, přinášíme zprávy.
Zprávy jsou to pravda žhavé, olympijský oheň plane.
Oheň plane, vlajka vlaje, kdo nehraje, nevyhraje.
Fotografie naleznete zde.

EKOPOBYT 2016

Je tu září a osmé ročníky vyrazily na každoroční Ekopobyt. Letos podruhé v Lučkovicích. Původně plánovaný 10-ti kilometrový výlet z Blatné do Lučkovic jsme museli zrušit kvůli nepřízni počasí, takže jsme se na místě rovnou vrhli na eko aktivity. Na začátku ekohrátek jsme byli rozděleni do skupin, ve kterých jsme po zbytek pobytu soutěžili. Byli jsme Tučňáci, Tuleni, Klokani, Sloni, Tygři a Delfíni. Continue reading

Začátek školního roku

Fotografie ze začátku nového školního roku
naleznete zde.

 

Závěr roku – 9. ročník

Fotografie ze slavnostního ukončení školního roku
naleznete zde a zde.

 

Dopoledne se složkami IZS

22. 6. měli žáci naší školy možnost seznámit se s prací IZS. Na hřišti se dětem celé dopoledne věnovali pracovníci policie ČR, městské policie Dobříš, vězeňské policie, záchranné služby, hasiči a dobrovolní hasiči. Ukázali žákům nejen techniku a vybavení sloužící k výkonu jejich nelehké práce, ale také prakticky předvedli hašení požáru, výcvik policejního psa, Continue reading

Dopravní hřiště – 4. ročník

V rámci dopravní výchovy navštívili žáci 4. tříd dopravní hřiště v Příbrami. Všichni se nejprve
zúčastnili přednášky o důležitých dopravních situacích, jejímž účelem bylo zvýšení bezpečnosti dětí
na komunikacích. V druhé části se na dopravním hřišti formou zábavy žáci učili, jak se správně pohybovat a chovat v běžném provozu na kole. Continue reading

Recitační soutěž – oblastní kolo

Každoročně se žáci naší školy účastní oblastního kola recitační soutěže v Památníku Karla Čapka ve Strži. Continue reading

Víčka z PET lahví

Děkujeme všem žákům naší školy, kteří se zapojili do projektu „Pomoc lidem s handicapem“ Continue reading

Olympiáda v anglickém jazyce

V pondělí, úterý a pátek tento týden – tedy 13., 14. a 17. června – se páté, čtvrté a třetí ročníky opět zúčastnily olympiády v anglickém jazyce. Kvůli nepřízni počasí se akce v pondělí a pátek přesunula
z anglického parku do tělocvičen a hracího prostoru vedle školy. V úterý nám ale počasí přálo, a tak se olympiáda konala v anglickém parku. Continue reading

Klíčování prvních tříd

Ve středu 15. 6. navštívili Městskou knihovnu v Dobříši naši prvňáčkové.  Čekala na ně pohádková teta Běta, která plete nejen ponožky, ale i pohádky a pomocnice Evženka. Děti oběma pomohly pohádky rozplést a dostaly na památku kouzelný klíček od království písmenek a krásnou knížku. Continue reading

My se školy nebojíme!

Opravdu se nikdo nebál. Těch několik slziček vysušila zvědavost:„Co že se tady bude dít?‟ A dělo. Zpívali jsme, povídali si, kreslili, tancovali, počítali, poznávali zvířátka a dostali i domácí úkol (foto zde).
Těšíme se i na další setkání, které bude 16. června také od 16 hodin. První krátká schůzka pro rodiče bude tento den od 16,30 hodin. Continue reading

Botanicus Ostrá

Dne 9. června 2016 žáci 7.B a část žáků 7.A navštívili Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem. V areálu mohli vidět různá řemesla, z nichž některá v současné době vymizela. Navštívili mincovnu, dráteníka, svíčkárnu, výrobnu loutek a také hodovnu, kde všem nejvíce chutnaly keltské palačinky. Continue reading

Plavba parníkem

Fotografie ze školního výletu prvních a druhých tříd
naleznete zde.

 

Písek – 6. ročník

Dne 9. června navštívili žáci 6. tříd jihočeské město Písek. Začali jsme procházkou po historickém centru a shlédli důležité památky města – Kamenný most, Putimskou bránu, Palackého sady, domovní znamení a mnoho dalších. Poté následovaly prohlídky muzea a sladovny. Ve sladovně jsme se zúčastnili zábavného programu „Tiskařiště“ a na vlastní kůži si vyzkoušeli nejrůznější způsoby tisku Continue reading

Ekopolis aneb přemýšlíme o městě

Ve čtvrtek se někteří žáci 6. ročníku zúčastnili projektového dne, který byl věnován našemu městu. V rolích pomocníků jsme se představili my – žáci 9. B. Na úvod nám paní učitelka Hadamovská rozdala pracovní listy věnované chodu města Dobříš. Dále jsme si vysvětlili zkratku TUR, označující trvale udržitelný rozvoj, který klade důraz na vyvážený rozvoj mezi hospodářstvím, Continue reading

Draví ptáci

Ve středu 8. 6. 2016 se zúčastnili žáci 1. stupně výchovného pořadu společnosti ,,ZAYFERUS´´, která pomáhá dravým ptákům v nouzi. Své zážitky popsali žáci 5.B:
“Šli jsme do anglického parku na dravce a sovy. Viděli jsme orly, supy, sovy, poštolky, kondory, luňáky, Continue reading

Projektový den Člověk a příroda

V pondělí 6. června se žáci 6. ročníku vypravili do anglického parku. Jejich úkolem bylo prozkoumat organismy žijící v ekosystémech les, rybník a louka. Celé dopoledne sledovali také teplotu,
z naměřených hodnot pak sestrojili graf. V zeměpisné části se seznámili s rozdíly mezi mapou turistickou a mapou určenou pro orientační běh, zopakovali si práci s busolou a dozvěděli se, Continue reading

3. místo v celostátní matematické soutěži

Benedikt Španěl (žák 4.B)  se umístil v celostátním měřítku v soutěži Matematický klokan 2016 na skvělém 3. místě
(více zde). Tato soutěž je každoročně pořádána Jednotou českých matematiků a fyziků. Blahopřejeme!

Ptačí slavnosti

Ve čtvrtek 2. 6. a v pátek 3. 6. probíhaly v anglickém parku Ptačí slavnosti. Na tuto akci nás pozvala Ochrana fauny ČR se sídlem v Hrachově u Sedlčan. Pro děti byly připraveny úkoly v různých věkových kategoriích, takže se zúčastnil téměř celý první stupeň naší školy. Na děti čekaly za splněné úkoly malé odměny a ukázka krmení malých ptáčků. Fotografie naleznete zde.

Divadelní představení dramatického kroužku

Dnes jsme navštívili kulturní dům, kde jsme shlédli divadelní pohádku ,,Kdyby byly ryby”.
Děti z dramatického kroužku se bravurně zhostily rolí. Kostýmy i kulisy byly krásně propracované a um dětských herců byl kouzelný. Všem vřele doporučujeme navštívit závěrečné vystoupení, které se bude konat 13. 6. 2016 od 16:00 i pro veřejnost. Fotografie naleznete zde.

Sběr papíru

V letošním školním roce uspořádala školní družina sběr papíru, kterého se zúčastnily všechny třídy Continue reading

Šachy – vyhodnocení kroužku

Celý školní rok se pod vedením pana Plachety scházeli malí vyznavači šachové hry. Nejprve se seznámili se základními pravidly a ti zdatnější zdokonalovali svou hru. Během roku pak
na šachovnici odehráli spoustu soubojů. Na závěrečných hodinách proběhlo vyhodnocení turnaje a všichni byli odměněni diplomy. Fotografie naleznete zde.