3. místo v celostátní matematické soutěži

Benedikt Španěl (žák 4.B)  se umístil v celostátním měřítku v soutěži Matematický klokan 2016 na skvělém 3. místě
(více zde). Tato soutěž je každoročně pořádána Jednotou českých matematiků a fyziků. Blahopřejeme!