Projektový den Člověk a příroda

V pondělí 6. června se žáci 6. ročníku vypravili do anglického parku. Jejich úkolem bylo prozkoumat organismy žijící v ekosystémech les, rybník a louka. Celé dopoledne sledovali také teplotu,
z naměřených hodnot pak sestrojili graf. V zeměpisné části se seznámili s rozdíly mezi mapou turistickou a mapou určenou pro orientační běh, zopakovali si práci s busolou a dozvěděli se, co obsahuje „Kodex sedmi pravidel slušného chování každého turisty“. Výsledkem jejich práce byl plakát, který měl vše přehledně shrnout. Vybrali jsme ty nejzdařilejší. Akce se vydařila nejen díky pěknému počasí, ale i pomoci žáků 9. B. Fotografie naleznete zde.
J. Hadamovská