Návštěva SPŠ Příbram

V pátek 23. 9. 2015 jsme vyrazili na SPŠ Příbram, na které proběhla akce s názvem Týden techniky. Po milém přivítání paní Ing. Ivanou Stehlíkovou a panem Ing. Jindřichem Závodným, jsme byli informováni o studijním zaměření školy, průběhu jarních přijímacích zkoušek a následně byli rozděleni do skupin. Navštívili jsme odborné učebny všech nabízených oborů. Vyzkoušeli jsme si např. práci v kovárně, za dohledu studentů 4. ročníků jsme v počítačových programech navrhovali domy, upravovali vlastní fotografie a vytvořili strojírenský výkres. Návštěva vzbudila v některých z nás zájem o studium na této škole.
žáci 9. tříd