Kraje pro bezpečný internet – informace o projektu

Již třetí ročník projektu “Kraje pro bezpečný internet“ upozorňuje žáky i jejich rodiče na skrytá nebezpečí spojená
s používáním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů. Jeho cílem je tato nebezpečí minimalizovat.
Na webových stránkách www.kpbi.cz si žáci mohou prostudovat e-learningové kurzy, které jsou doplněné znalostním kvízem o věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o.. V tomto roce se mohou navíc nově zapojit i do náročnějšího kvízu PLUS. Soutěž probíhá do 31.října 2016. Také v tomto roce se lze zapojit do soutěže škol.
Škola s nejvyšším počtem absolventů soutěžního kvízu/počet žáků školy, získá finanční dar ve výši 10 000 Kč.