Dopravní hřiště – 4. ročník

V rámci dopravní výchovy navštívili žáci 4. tříd dopravní hřiště v Příbrami. Všichni se nejprve
zúčastnili přednášky o důležitých dopravních situacích, jejímž účelem bylo zvýšení bezpečnosti dětí
na komunikacích. V druhé části se na dopravním hřišti formou zábavy žáci učili, jak se správně pohybovat a chovat v běžném provozu na kole. Své znalosti si pak ověřili v testu, který byl zaměřen
na pravidla provozu pozemních komunikací a kdo uspěl, získal „Průkaz cyklisty“.
Fotografie naleznete zde