Ekopolis aneb přemýšlíme o městě

Ve čtvrtek se někteří žáci 6. ročníku zúčastnili projektového dne, který byl věnován našemu městu. V rolích pomocníků jsme se představili my – žáci 9. B. Na úvod nám paní učitelka Hadamovská rozdala pracovní listy věnované chodu města Dobříš. Dále jsme si vysvětlili zkratku TUR, označující trvale udržitelný rozvoj, který klade důraz na vyvážený rozvoj mezi hospodářstvím, společenskými vztahy a životním prostředím. A konečně jsme se dočkali vlastní hry EKOPOLIS. Na chvíli jsme se stali starosty města a mohli rozhodovat o jeho podobě. Šestáci sice chvíli tápali v pravidlech, ale během několika prvních kol vše pochopili. Následoval další pracovní list zaměřený na konkrétní stavby, které jsme v „našich“ městech postavili. Zamysleli jsme se nad jejich významem pro město. Následovala znovu hra EKOPOLIS, ale tentokrát její složitější verze. Vše probíhalo bez sebemenších komplikací. Na závěr jsme shrnuli všechno, co jsme se o chodu města dozvěděli. Vyplnili jsme dotazník spokojenosti týkající se Dobříše a pokusili se najít možnosti řešení v oblastech, kde jsme nebyli úplně spokojeni. Za naši dobře odvedenou práci jsme si vysloužili sladkou odměnu. Fotografie naleznete zde.
Žáci 9. B