Začátek školního roku

Fotografie ze začátku nového školního roku
naleznete zde.