Sběr kaštanů

Školní družina vyhlašuje na měsíc říjen sběr kaštanů.
Kaštany noste usušené a v prodyšných pytlích nebo přepravkách ke třídě 1.A.
Zvážené množství nahlaste prosím třídním učitelkám.