Jsme jeden tým

Dne 29. září se uskutečnil pro žáky šestého ročníku již tradiční projektový den s názvem Jsme jeden tým. Žáci se seznamovali s novým třídním učitelem a novými spolužáky, společně stanovovali pravidla “Desatero třídy”, vytvářeli třídní erb, strom třídy a lépe se poznávali při různých hrách. Praktickou část programu měl na starosti preventivní tým s pomocníky z 9. tříd. Žáci společně překonávali lanové překážky, uklízeli třídu poslepu a plnili další úkoly, které může splnit pouze tým.
Cílem projektu je snaha o vytvoření silného třídního kolektivu, ve kterém silnější chrání slabšího a kde se respektuje tolerance, právo a spravedlnost. Jaký kolektiv vznikne ze třídy 6.A , 6.B a 6.C , jakým budou týmem, to ukáže čas.
Fotografie naleznete zde.