Sběr papíru

V letošním školním roce uspořádala školní družina sběr papíru, kterého se zúčastnily všechny třídy
1. stupně. Nejúspěšnější byla třída 2.B, druhé místo obsadila třída 5.A, třetí se umístila třída 1.A. Celkem jsme odevzdali
2 372 kg papíru. Všem zúčastněným děkujeme, vítězům blahopřejeme. Fotografie naleznete zde.