Šachy a sudoku

Dne 19. června se pro žáky 2. stupně uskutečnil již 6. ročník školní soutěže v sudoku.
Mezi 35 soutěžícími si nejlépe vedla žákyně 9.B Denisa Fillová, která bezchybně a zároveň
v nejlepším čase vyřešila obě soutěžní sudoku. Druhé místo patří Kristýně Šrajnové a třetí se umístila Lucie Franková (obě 7.C) Continue reading

Florbalový turnaj 3. – 5. ročník – 1. místo

Region, Dobříš – Modrá kočka
Školy: 1.ZŠ Dobříš, ZŠ Nečín, 2.ZŠ Dobříš – čtyřkolový systém turnaje, každý tým 8 zápasů – viz výsledky
Soupiska: Kudrna Tomáš (brankář), Cinkl Filip, Drnec Matyáš, Holman Karel, Kalbáč Matyáš, Continue reading

IZS

Byli jsme na IZS. Co je to IZS? IZS je název pro Integrovaný záchranný systém. Skládá se z hasičů, záchranářů a policie. Předváděli nám různé zásahy např. Jak umí chytit zloděje. Ve stručnosti vám to napíšu. Continue reading

Cestovka místní knihovny

Ve čtvrtek 12. 6. vyšli někteří žáci 5. ročníku s pracovníky Městské knihovny v Dobříši po stopách dobříšských pověstí. Zajímavou formou navštívili památná místa. Plnili různé úkoly, získávali indicie dalšího postupu, sbírali cenné body, které v závěru byly proměněny ve sladkou odměnu. Continue reading

Peklo s princeznou

Fotografie z představení
dramatického kroužku
naleznete zde.

Už jsem čtenář

16. června se naši prvňáčci vypravili do Městské knihovny na Dobříši, kde dostali klíč od království písmenek. Celým pořadem je provázela teta, která plete pohádky a Evženka. Společně s dětmi otevřely velký balík od další tety Severíny ze Severního pólu, ve kterém byla spousta úkolů a dopisy. Continue reading

Vystoupení v Domově seniorů

I letos zavítal školní sboreček do Domova seniorů. Předvedli jsme program ,,Májových oslav“, protože
ne každý z obyvatel domova má možnost slavnosti shlédnout. Byl to jen malý zlomek toho, co se na náměstí všechno odehrávalo, ale o to upřímněji bylo naše vystoupení přijímané. Continue reading

Poslední pozdrav ze sportovně-turistického kurzu Nová Živohošť 2014

Fotografie naleznete zde
a video zde.

My se školy nebojíme II

Fotografie ze druhého setkání s předškoláky naleznete zde.

Atletická všestrannost

Ve čtvrtek 12. 6. 2014 proběhla na našem školním hřišti atletická všestrannost. Zúčastnilo se jí šest škol z okolních obcí. Ve čtyřech disciplínách (skok do dálky, běh 60 metrů, hod míčkem a vytrvalostní běh) jsme porovnali své výkony s ostatními sportovci. Continue reading

Druhý pozdrav ze sportovně-turistického kurzu Nová Živohošť 2014

Další fotografie ze sportovně-turistického kurzu Nová Živohošť naleznete zde.

První pozdrav ze sportovně-turistického kurzu Nová Živohošť 2014

Fotografie naleznete zde.

 

Atletický čtyřboj

V úterý 10. 6. se uskutečnil školní atletický čtyřboj.
Počasí nám přálo a všichni sportovci s radostí a elánem absolvovali všechny disciplíny.
Fotografie naleznete zde.

Dějepisný výlet 7. tříd

Ve čtvrtek 5. 6. 2014  jsme se vypravili do našeho hlavního města Prahy na dějepisný výlet.
Byli jsme rozděleni do dvou skupin. První skupina se nejdříve projela loďkou po Vltavě, kde nám její kapitán prozradil spoustu zajímavých informací. Continue reading

Zeměpisné terénní cvičení pro 8. ročník, Český kras – 5. 6.

V oblasti se vyskytuje cenná teplomilná květena i zvířena, rovněž se zde nalézá velké množství cenných geologických profilů a světově významných nalezišť zkamenělin. Lesní společenstva dubových hájů
s velmi bohatě rozvinutým bylinným patrem si mnohde zachovala svůj přirozený ráz. Continue reading

Tady jsem doma

Na konci května se dva týmy z naší školy zúčastnily 10. ročníku regionální soutěže Tady jsem doma pořádané ZŠ Jiráskovy sady Příbram a Knihovnou Jana Drdy v Příbrami. Soutěžící měli prokázat teoretické znalosti z dějepisu, zeměpisu a přírodopisu formou testu.
V praktické části pracovali s mapou, jízdním řádem a klíčem na poznávání trav a mechorostů. Continue reading

Sportovní den deváťáků

Den dětí jsme společně oslavili v úterý 3. června trochu netradičně – sportovním turnajem mezi oběma devítkami. Hráli jsme volejbal, basket, softbal, většina se dost snažila. Protože na nás naše třídní učitelky stále myslí, připravily jako překvapení bohatou sladkou odměnu. Continue reading

Cestování po Mexiku

V úterý 3. 6. jsme se vypravili do příbramského kina na pořad z cyklu „Svět kolem nás“. Předcházející filmy byly věnovány Austrálii a Novému Zélandu, tento rok jsme se podívali do Mexika. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o tamním obyvatelstvu, jeho zvycích, ale i jeho běžném životě. Continue reading

Den dětí

Počasí nám velice přálo, a tak jsme si Den dětí naplno užili.
Fotografie naleznete zde.

Recitační soutěž

V pondělí 2. 6. 2014 se uskutečnilo oblastní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně základních škol. Soutěžilo se jako každoročně v Památníku K.Čapka ve Staré Huti. Soutěžící byli rozděleni do třech kategorií. Continue reading

My se školy nebojíme

Dokázali budoucí prvňáčci 29. května na svém prvním setkání. Vyzkoušeli si sedět v lavicích, počítali, vyprávěli, naučili se novou básničku a seznámili se s budoucími spolužáky.
Další setkání dětí a rodičů ve škole bude 12. června, v 16 hodin pro předškoláky a
v 16,30 hodin pro rodiče
. Continue reading

Den s Talentem

Po startu následuje běh pozadu, kotoul dopředu, následně běh k basketbalovému koši a střelba na něj, přeběhnutí lavičky a poté slalom s florbalovou holí zakončený rovněž střelbou. Trasa končí třemi tzv. žabáky (skoky snožmo ve dřepu) a během do cíle. Continue reading

Úspěch ve výtvarné soutěži

Žáci naší školy se každoročně účastní výtvarné soutěže, kterou vyhlašuje OSH Příbram. Continue reading

Škola v přírodě 4. A,B

Posíláme pozdrav z Českého ráje.
Fotografie naleznete zde.

Anglie 2014

Ve třetím květnovém týdnu se žáci druhého stupně naší školy vydali na výlet do Velké Británie. První den po příjezdu na anglickou pevninu jsme všichni zamířili do přístavního města Portsmouth. Prohlédli jsme si loď HMS Victory, se kterou admirál Nelson zvítězil nad Napoleonem v bitvě u Trafalgaru. Continue reading

Májové slavnosti

 Májové slavnosti jsme letos pojali skutečně ,,májově”. Zpívali jsme o sluníčku, o lásce a o všem, co
k jaru a máji patří, přidali taneční produkci. Školní sboreček, taneční kroužek Kalamajka, kroužek Zumby se navzájem doplňovaly  i podporovaly. Školní orchestr nás na flétny krásně doprovodil a obohatil naše vystoupení. Continue reading

Škola v přírodě, Vysoké nad Jizerou – čtvrtek

Fotografie 1.C naleznete zde, 4.C zde a 5.B zde.

Škola v přírodě, Vysoké nad Jizerou – středa

Fotografie 5.B naleznete zde, 4.C zde a 1.C zde.

4. A v dobách Karla IV.

Minulý týden se žáci 4. A zapojili do projektu Karel IV. a přenesli se tentokrát do 14. století.
Samostatně nastudovali informace o životě na hradech i v podhradí, o stavebním slohu té doby.
Zjistili spoustu zajímavostí o tom, jak Karel IV. vyrůstal a žil, o co usiloval, co nechal postavit, proč je nazýván „Otec vlasti“ a jaký odkaz zanechal dalším generacím. Continue reading

Žáci 4. ročníků na dopravním hřišti

Ve čtvrtek 15. 5. a pátek 16. 5. se žáci 4. ročníků zúčastnili celodenní výuky na dopravním hřišti
v Příbrami. Nejprve si v učebně zopakovali teorii, dopravní značky a křižovatky, pak si na dopravním
hřišti vyzkoušeli praktické jízdy. Continue reading