Atletická všestrannost

Ve čtvrtek 12. 6. 2014 proběhla na našem školním hřišti atletická všestrannost. Zúčastnilo se jí šest škol z okolních obcí. Ve čtyřech disciplínách (skok do dálky, běh 60 metrů, hod míčkem a vytrvalostní běh) jsme porovnali své výkony s ostatními sportovci.
Sportovní dopoledne jsme si, i díky pěknému počasí, všichni užili.
Žáci 1. stupně ZŠ Dobříš