QUILLING VI. oddělení ŠD

Quilling je stará technika, která zaznamenala v posledních dvou letech veliký rozmach nejen u nás, ale i v ostatních zemích, zejména pak v Americe. Quilling je umění využívající proužků papíru, které jsou stáčeny, formovány a lepeny
do požadovaného tvaru.
Ve výsledku díky správnému uspořádání tvarů můžeme vytvořit krásný a originální obraz. Podívejte se sami, jak se nám dílo dařilo.
Ve využívání quillingu budeme zajisté pokračovat.