Vystoupení v Domově seniorů

I letos zavítal školní sboreček do Domova seniorů. Předvedli jsme program ,,Májových oslav“, protože
ne každý z obyvatel domova má možnost slavnosti shlédnout. Byl to jen malý zlomek toho, co se na náměstí všechno odehrávalo, ale o to upřímněji bylo naše vystoupení přijímané.
Potěšilo nás, že všichni naši návštěvu už s jistou dávkou samozřejmosti očekávali…
Jsme rádi za vzniklou tradici a domluvili jsme se, že už se těšíme na vánoční koledy, protože to už je tradiční setkání také.
Dana Stoulilová
Fotografie naleznete zde.