Tady jsem doma

Na konci května se dva týmy z naší školy zúčastnily 10. ročníku regionální soutěže Tady jsem doma pořádané ZŠ Jiráskovy sady Příbram a Knihovnou Jana Drdy v Příbrami. Soutěžící měli prokázat teoretické znalosti z dějepisu, zeměpisu a přírodopisu formou testu.
V praktické části pracovali s mapou, jízdním řádem a klíčem na poznávání trav a mechorostů.
Poslední částí bylo poznávání předložených přírodnin, obrazů ryb a fotografií chráněných rostlin a živočichů. Veškeré otázky a úkoly, které zacházely do velkých podrobností, byly zaměřené na oblast vytyčenou hranicemi bývalého okresu Příbram.
Starší kategorii tvořilo celkem 15 týmů, naši školu zastupovalo družstvo „osmáků“ – Sabina Mochánová, Lukáš Veverka (8.A), Barbora Šantorová (8.B). I přes velkou snahu se jim nepodařilo vystoupat na stupně vítězů. Děkujeme jim za reprezentaci školy.
Co se nepovedlo jim, zvládl druhý tým. V mladší kategorii nás reprezentoval tým ve složení Eliška Brandová (6.B), Kristýna Kajgrová, Karolína Skálová (obě 7.A). Při jejich premiérové účasti a velké konkurenci (celkem 13 týmů) děvčata zabojovala a díky svým vynikajícím vědomostem a týmové spolupráci obsadila neuvěřitelné 1. místo. Gratulujeme a těšíme se na příští ročník soutěže.
Fotografie naleznete zde.
Hadamovská Jitka