Cestování po Mexiku

V úterý 3. 6. jsme se vypravili do příbramského kina na pořad z cyklu „Svět kolem nás“. Předcházející filmy byly věnovány Austrálii a Novému Zélandu, tento rok jsme se podívali do Mexika. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o tamním obyvatelstvu, jeho zvycích, ale i jeho běžném životě. Poznali jsme typické zástupce rostlinné i živočišné říše. Obdivovali jsme historické památky, geografické i geologické zajímavosti. Na závěr pořadu jsme mohli cestovatelům položit všetečné otázky. Věřte, že jich nebylo málo. Nechyběla ani pozvánka na příští rok, navštívíme Indii.
Fotografie naleznete zde.
Žáci 8. A