Šachy a sudoku

Dne 19. června se pro žáky 2. stupně uskutečnil již 6. ročník školní soutěže v sudoku.
Mezi 35 soutěžícími si nejlépe vedla žákyně 9.B Denisa Fillová, která bezchybně a zároveň
v nejlepším čase vyřešila obě soutěžní sudoku. Druhé místo patří Kristýně Šrajnové a třetí se umístila Lucie Franková (obě 7.C)
Do šachového turnaje přišlo změřit své síly 28 žáků a jedna žákyně 2.stupně. Mezi nimi byl nejlepší Lukáš Veverka z 8.A. Druhé místo obsadil Jan Helešic ze 7.B a třetí místo Tomáš Zelený
ze 6.A.
Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme. Velký dík patří žákům 7.A za pomoc s organizací obou soutěží a všem, kteří zapůjčili šachovnice.
Fotografie naleznete zde.
K. Sobotková