Cestovka místní knihovny

Ve čtvrtek 12. 6. vyšli někteří žáci 5. ročníku s pracovníky Městské knihovny v Dobříši po stopách dobříšských pověstí. Zajímavou formou navštívili památná místa. Plnili různé úkoly, získávali indicie dalšího postupu, sbírali cenné body, které v závěru byly proměněny ve sladkou odměnu.
Nakonec navštívili městské muzeum s trpělivým výkladem místního kronikáře pana Oldřicha Průši.
Moc mu děkujeme za trpělivost a pracovníkům knihovny za krásné dopoledne. Tento jejich projekt se každým rokem opakuje, dětem se líbí a doufáme v další spolupráci.
Fotografie naleznete zde.
Dana Stoulilová