Recitační soutěž

V pondělí 2. 6. 2014 se uskutečnilo oblastní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně základních škol. Soutěžilo se jako každoročně v Památníku K.Čapka ve Staré Huti. Soutěžící byli rozděleni do třech kategorií.
Naši školu reprezentovaly žákyně Jitka Hodačová z 2.B, Kateřina Dufková a Meda Čapková ze 3.B a Pavla Kořínková ze 4.B. Letošního ročníku se zúčastnilo více škol, ale i v tak velkém počtu soutěžících se našim žákyním podařilo získat velmi pěkné umístění. Jitka Hodačová obsadila 2. místo v I. kategorii, Pavla Kořínková 2. místo a Kateřina Dufková 3. místo ve II. kategorii. Všechny dívky si zaslouží velké poděkování.
Po soutěži následovalo posezení s předsedou komise hercem Ondřejem Kepkou, kdy si děti vyzkoušely různé jazykolamy a dozvěděly se i několik poučných návodů, jak by měly při recitaci postupovat. Na závěr proběhlo ještě společné fotografování vítězů a všech účastníků soutěže. Fotografie naleznete zde.
PaedDr. Fialová Ivana