My se školy nebojíme

Dokázali budoucí prvňáčci 29. května na svém prvním setkání. Vyzkoušeli si sedět v lavicích, počítali, vyprávěli, naučili se novou básničku a seznámili se s budoucími spolužáky.
Další setkání dětí a rodičů ve škole bude 12. června, v 16 hodin pro předškoláky a
v 16,30 hodin pro rodiče
.
Na první krátké třídní schůzce ve třídě 1. A budou rodiče seznámeni s organizací prvního týdne v září.
Fotografie naleznete zde.