Žáci 4. ročníků na dopravním hřišti

Ve čtvrtek 15. 5. a pátek 16. 5. se žáci 4. ročníků zúčastnili celodenní výuky na dopravním hřišti
v Příbrami. Nejprve si v učebně zopakovali teorii, dopravní značky a křižovatky, pak si na dopravním
hřišti vyzkoušeli praktické jízdy. Po úspěšném zvládnutí kontrolních testů a praktických jízd obdrželi průkaz cyklisty. Gratulujeme!
Fotografie naleznete zde.