Spolupráce se SOU Hluboš

Naše spolupráce s odborným učilištěm pokračuje. Dne 21. 5. 2014 navštívili naši školu pan ing. Petr Cinkl a učitel odborného výcviku p. František Kudrna. Pro žáky 8. tříd připravili poutavou besedu a seznámili žáky s učebními i studijními obory. V příštím školním roce je čeká exkurze  do školy a dílen za provozu. Žáci získali povědomí, jak to vlastně „funguje“ na odborném učilišti.
Olga Šídová, Zdeněk Částka