Turnaj ve vybíjené – 4. a 5. ročník

V úterý 25. 2. 2014 se na naší škole konal turnaj žáků 4. a 5. tříd ve vybíjené. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 tříd. Hráči hráli s plným nasazením sil a byli mohutně povzbuzováni svými fanoušky.
Po urputných bojích nakonec zvítězila třída 5. A. Na druhém místě se umístila třída 5. C a třetí místo obsadili žáci 4. A. Gratulujeme! Fotografie naleznete zde.

Novinky od Deepaka

Nové zprávy od Deepaka:
Obrázek od Deepaka, Dopis od Deepaka v angličtině, Překlad dopisu, Dopis z centra,
Originál dopisu – 1. část, Originál dopisu – 2. část
Další informace o adopci indického chlapce naleznete zde.

Druhý pozdrav z hor

Další fotografie z LVVZ naleznete zde.

 

Pythagoriáda – okresní kolo

Dne 20. února se uskutečnilo školní kolo Pythagoriády. K řešení 15 matematických úloh se ve školní jídelně sešlo celkem 62 žáků šestých až osmých tříd. Za každou správně vyřešenou úlohu získávali jeden bod – k postupu do okresního kola bylo potřeba získat nejméně 9 bodů. Continue reading

První pozdrav z Horní Malé Úpy

Fotografie z LVVZ v Horní Malé Úpě naleznete zde.

 

Helpíkův pohár – školní kolo

Dne 18. 2. 2014 absolvovali žáci 5. tříd přednášku o poskytování první pomoci. Lektorka nám na interaktivní tabuli vysvětlovala, jak se máme zachovat, když uvidíme ležícího člověka v bezvědomí na zemi. Po teoretické přednášce nám vše prakticky ukázala na figuríně a pak jsme si mohli i my vyzkoušet masáž srdce. Continue reading

1. místo v Konverzační soutěži v anglickém jazyce

Ve čtvrtek 13. února proběhlo okresní kolo  Konverzační soutěže
v anglickém jazyce. Naši školu v této soutěži, která se konala na Základní škole , Příbram II, Jiráskovy sady, reprezentovali dva žáci. Za první kategorii to byl Ondřej Prágr ze 7.B a za druhou kategorii Veronika Andrejsková z 9. A.
Po gramatickém testu Ondřej skončil na 7. místě. Continue reading

Scénické čtení v knihovně

V úterý 11. 2. 2014 žáci 4. a 5. ročníků navštívili místní knihovnu v Dobříši.
Na programu bylo scénické čtení pohádky „O dívce Hanako a nejkrásnějším drakovi“
od Františka Zborníka. Continue reading

Pasování do řádu…

Dnes, 30. ledna jsme my, prvňáčci ze „staré“ školy, byli pasováni do řádu čtenářského. Tento slavnostní den pro nás připravila Městská knihovna v Dobříši. Uvítala nás tetka Abecedka s Písmenkovou vílou a pan král Abecedník, který nás ve jménu sv. Jiřího a sv. Michala pasoval do řádu. Všichni jsme dostali pasovací listinu, průkazku do knihovny a sladký perníček. Continue reading

Basketbalový turnaj – dívky

Datum: 29.1.2014
Kategorie: IV (8.- 9. roč) dívky
Umístnění: 2.místo ve skupině
Družstvo naší školy ve složení Adriana Němcová, Monika Zikánová, Anička Drapáková, Tereza Pecková, Continue reading

Basketbalový turnaj

Dne 23. 1. 2014 se družstvo naší školy ve složení Adam Petrlík, Tomáš Foldyna, Jaroslav Mařík, Denis Lešetický, Filip Houba, Zbyněk Soukup, Adam Vlček, Michal Jindrák, Matěj Budka a Jan Dráb zúčastnilo okresního kola basketbalového turnaje v Příbrami. Continue reading

Výchovný koncert

Ve čtvrtek 23. ledna se pro žáky naší školy uskutečnil hudebně vzdělávací pořad. Continue reading

Zápis do 1. tříd

Fotografie ze zápisu
naleznete zde (čtvrtek 16. ledna) a zde (pátek 17. ledna).

 

Vybíjená – dívky 3. třídy

Dne 15. ledna 2014 se děvčata 3. tříd zúčastnila turnaje ve vybíjené v Příbrami. Dívky statečně bojovaly a pouze o jeden život nepostoupily do finále. Získaly pěkné třetí místo ve skupině.
Všem děvčatům děkuji.
Jarka Nováková

Basketbalový turnaj

Dne 14.1. se odehrál basketbalový turnaj, kterého se zúčastnily školy 1. ZŠ Dobříš, 2. ZŠ Dobříš a Gymnázium Dobříš. Zapojili se žáci a žákyně z 6. až 9. ročníků.
Děvčata z 6. a 7. ročníku obsadila pěkné 2. místo, starší dívky byly ještě o stupínek lepší Continue reading

Den otevřených dveří

Fotografie ze Dne otevřených dveří naleznete zde.

 

Vybíjená Příbram – 3. místo

Datum: čtvrtek  9. ledna
Kategorie: I. věková kategorie (1. – 3. roč.), chlapci
Umístění: 3.místo
Složení týmu: Tomáš Doležal  3.A,  Dominik Horký 3.A,  Filip Fenyk  3.A,  Filip Havelka 3.A, Continue reading

Návštěva předškoláčků z MŠ u nás

Fotografie z návštěvy předškoláčků z 2. MŠ naleznete zde,
z návštěvy 4. MŠ si fotografie prohlédnete zde a
z návštěvy 5. MŠ zde.

 

6.A – spaní ve škole

Před vánočními prázdninami si naše třída, 6. A, užila večer a noc ve škole.
Uspořádali jsme si soutěž „6. A má talent”.
Mezi soutěžícími byli zpěvák, tanečnice a gymnastka. Suverénním vítězem se stal Sam Hejzlar,
se svým nazpíváním písně Sweet Dreams od Annie Lennox. Continue reading

Olympiáda v anglickém jazyce – 3. ročník

Ve čtvrtek 19. 12. uspořádala třída 7. B olympiádu v anglickém jazyce pro třetí třídy.  Děti se rozdělily
do skupinek po třech a vypravily se do třetího patra, kde na ně čekalo dvanáct stanovišť s různými úkoly. Vyplňovaly se křížovky, vyškrtávaly se osmisměrky, spojovaly se obrázky se slovíčky, předváděly se pokyny a malovaly se obrázky. Continue reading

Mladí chemici

Také v tomto roce se žáci 9. tříd zapojili do chemické soutěže pořádané Masarykovou školou
chemicko – technologickou v Praze (v tzv. Křemencárně). Tato soutěž je součástí celostátní soutěže: „Hledáme nejlepšího chemika“. Continue reading

Hrajeme si na školu II

 Fotografie naleznete zde.

 

 

Návštěva Norimberku

Na předvánoční období se vždycky těšíme i proto, že se účastníme různých akcí. V úterý 10. 12. vybraní žáci 2. stupně studující němčinu navštívili Norimberk. Už víme, že to je město se zajímavou historií, středověkými památkami a kouzelnými adventními trhy. Continue reading

Den zdraví

Ve čtvrtek 5. 12. jsme navštívili Den pro zdravý životní styl na SZŠ v Příbrami.
Seznámili jsme se s laickou i odbornou první pomocí, mohli jsme si nechat změřit krevní tlak. Dozvěděli jsme se, co znamená canisterapie, k čemu slouží gymball, overball a aeroband. Continue reading

Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 5. prosince po naší škole poletovali andělé, dováděli a řinčeli čerti a důstojně kráčel a rozdával dárečky Mikuláš. To se deváťáci postarali o to, aby jejich spolužáky z 1. stupně navštívil Mikuláš se svou družinou. Všichni si čtvrteční dopoledne užili, slušelo jim to a devítkám patří poděkování za nápadité převleky a zodpovědnou přípravu akce. Continue reading

Basketbalový zápas 1. ZŠ – Sokol Dobříš

Continue reading

Přípravy na Vánoční cinkání

Přípravy na tradiční Vánoční cinkání vrcholí.
Fotografie z tvoření 3.A a III. oddělení ŠD naleznete zde.
Žáci 7.A při hodinách pracovní výchovy pomáhali dětem ze 2.C s výrobou vánočních stromečků a zapojili se tak do školního projektu Kamarádstvím proti šikaně. Fotografie naleznete zde.

Mikuláš v 1.A

Fotografie z návštěvy Mikuláše a jeho družiny naleznete zde.

Příbramský anděl

Dne 27. listopadu se v Příbrami konal již čtvrtý ročník vánoční výtvarné soutěže ,,Příbramský anděl“. Za naši školu se soutěže zúčastnili žáci 6.A, kteří při hodinách výtvarné výchovy společně vyrobili obrovskou sochu zlatého prasátka. Účast ostatních škol byla tento rok vysoká, ke zhlédnutí bylo více než 50 exponátů. Continue reading

Zlatý Zmatlík

V průběhu října probíhala literárně-výtvarná soutěž pro děti i dospělé Zlatý Zmatlík pořádaná Městskou knihovnou v Dobříši. Část žáků ze 4. B zaslala do této soutěže své literární práce – pohádky vymyšlené podle obrázků ilustrátorky Heleny Zmatlíkové a dvě dívky se umístily na pěkném 4. a 5. místě. Continue reading