Návštěva Norimberku

Na předvánoční období se vždycky těšíme i proto, že se účastníme různých akcí. V úterý 10. 12. vybraní žáci 2. stupně studující němčinu navštívili Norimberk. Už víme, že to je město se zajímavou historií, středověkými památkami a kouzelnými adventními trhy. Z celodenní návštěvy jsme si kromě nových zážitků odvezli i drobné vánoční dárky, tradiční německé výrobky, norimberské lahůdky a poznání, jak se dokážeme domluvit se svými německy mluvícími sousedy. Foto naleznete zde.
Nejstarší němčináři školy